Loading...

ਆਈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ

ਆਈ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੋਸਤੋ,
ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੋਸਤੋ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੀ,
ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਬਚਾਓ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੋਸਤੋ,
ਆਈ ਸਰਦੀ…
ਮੱਖੀ-ਮੱਛਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ,
ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ।
ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸੁਖ ਦੋਸਤੋ,
ਆਈ ਸਰਦੀ…
ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਠੀਏ, ਫੇਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਾਈਏ ਜੀ,
ਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ।
ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਕਦੇ ਮੁਖ ਦੋਸਤੋ,
ਆਈ ਸਰਦੀ…
‘ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੇ ਵਾਲਾ’ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ,
ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ।
‘ਸ਼ਾਇਰ’ ਕਹੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਦੋਸਤੋ,
ਆਈ ਸਰਦੀ…

Newsletter

Get our products/news earlier than others, let’s get in touch.