2nd-international-conference

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 24ਨਵੰਬਰ 2016 ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਨਰੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੌਂ ਇਸ ਦਿਨ ਈ.ਸੀ.ਈ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ...

Read More