Loading...

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 43 ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀ ਐਨ ਟੀ ਬਿਉਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 43 ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸੁਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

Newsletter

Get our products/news earlier than others, let’s get in touch.