Loading...

ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ

ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਅੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ,
ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾਓ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ।
ਅਧੂਰੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੂ,
ਜੀਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ,
ਆੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਪਾਓ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ…।
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ,
ਮੂਰਖ਼ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਓ,
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ…
ਤੁਹਾਡਾ ‘ਤਲਵੰਡੀ’ ਸਰ ਬੱਚਿਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ।
ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ,
ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਏ।
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਬੱਚਿਓ,
ਓਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਓ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ…

Newsletter

Get our products/news earlier than others, let’s get in touch.