Loading...

ਕਸਰਤ

ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਆਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਔਖੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਔਖੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਸਭ ਦਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।

Newsletter

Get our products/news earlier than others, let’s get in touch.